اسیدهای آلفا هیدروکسی

اسیدهای آلفا هیدروکسی، اسیدهای ارگانیک طبیعی هستنند که در سیب سبز(اسید مالیک)،آناناس

ومرکبات(اسیر سیتریک)،نیشکر( اسید گلیکولیک)،میوهای قرمزو شیر ترش و ماست(اسید لاکتیک)

،بادام تلخ(اسید ماندلیک)،انگور(اسید تارتاریک)، وجود دارند.

 5487

تاریخچه مصرف این اسیدها به دوران با ستان باز می گردد.مشهور است که کلئوپاترا برای نرم کردن

 5487پوست خود در شیر بریده حمام می کرده است ! در روم باستان، زنان رسوبات چسبیده به کنار

 5487خمرهای شراب را به خاطر اثر شفاف کننده و لایه برداری آنها(که بواسطه داشتن اسید تارتاریک می

 5487باشد)، جمع آوری کرده و بکار می برده اند.امروزه نیز بسیاری از بانوان از ماسک میوه های مختلف برای

 5487شاداب کردن چهره و نیز مخلوط آب لیمو و گلیسرین برای نرم کردن و سفید کردن پوست دستهای خود

استفاده می کنند و این بخاطر اثر بی رنگ کننده اسید سیتر یک بر لکه های پیری و کک ومک کی باشد.